صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

  بازگشت

گالری: آلبوم آقای محمد رضا رزاقی(زنده یاد حاج میرزاعلی)  

mohamad reza R Album (18)_resize.jpg

شهيدهمتعلي اديبي- شيخ آقايي – حاج سيدعباداله ميرغياثي – آقاي اختري – دكترحسن روحاني (رئيس جمهورمنتخب ) - آقاي موتمني


mohamad reza R Album (1)_resize.jpg

مرحوم حاج محمد آقارزاقي دركنارفرزندش مرحوم حاج ميرزاعلي رزاقي


mohamad reza R Album (2)_resize.jpg

شهيدجاويدالاثر ابوطالب رزاقي


mohamad reza R Album (4)_resize.jpg

كربلايي محمودرزاقي – حاج احمدرزاقي – حاج سيدمحمدفخرحسيني


mohamad reza R Album (5)_resize.jpg

استقبال مردم ناريان در بازگشت حاج محمد آقا رزاقي ازحج


mohamad reza R Album (9)_resize.jpg

استقبال مردم ناريان در بازگشت حاج محمد آقا رزاقي ازحج


mohamad reza R Album (10)_resize.jpg

استقبال مردم ناريان در بازگشت حاج محمد آقا رزاقي ازحج


mohamad reza R Album (14)_resize.jpg

استقبال مردم ناريان در بازگشت حاج محمد آقا رزاقي ازحج


mohamad reza R Album (6)_resize.jpg

معلم شهيدجاويدالاثر ابوالقاسم رزاقي


mohamad reza R Album (7)_resize.jpg

شهيدجاويدالاثر ابوالقاسم رزاقي به همراه فرزندش


mohamad reza R Album (8)_resize.jpg

مرحوم حاج شيخ تقي رزاقي – آقاي حمزه رزاقي – مرحوم حاج ميرزاعلي رزاقي - حاج شيخ عبداله رزاقي – مرحوم حاج میرزا احمد رزاقی - حاج شيخ صادق رزاقي - مرحوم حاج شیخ حسن رزاقی


mohamad reza R Album (11)_resize.jpg

مرحوم حاج سيدقدرت اله ميرغياثي – مرحوم حاج ميرزاعلي رزاقي- مرحوم حاج سيدهدايت اله حسيني نسب- مرحوم حاج سيدنصرت اله ميرغياثي - آقاشیخ هادی صابری - آقاسیدعباداله میرغیاثی. ردیف دوم ازراست : مرحوم محمد طاهر صابری - آقاسید محمودمیرغیاثی فرزند حاج سیدنصرت اله -آقای علی(فخرالدین)صابری


 


[1 2]  [Next >]
  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت