صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

گوگل و بزگل

بزگل و گوگل(bezgal& gowgal)
در اوايل فصل تابستان پس از باز شدن كوه هاي ده ور(dahvar) هرخانواده بر اساس نياز خود تعدادي از گوسفندان را كه معمولا از چهار تا تجاوز نمي كرد نگه مي داشتند كه از لبنيات آن استفاده كنند اين تعداد بز را بزگل مي ناميدند .واهالي ده يك نفر را به عنوان چوپان انتخاب مي كردند  كه آن شخص را بزوان مي ناميدند . بز وان علاوه بر مزذ اندك هفته اي يك روز دون(down) ميگرفت و از حاصل گوسفندان بطور شخصي اسنفاده مي كرد.
گوگل نيز همانند بزگل بوده ولي بااين تفاوت كه گوگل وان ثابت نبوده و معمولا صاحبان گاو نوبتي گاوهارا به چرا مي بردند وغروب هر روز به ده برمي گشتند.
عکسها،آداب ورسوم ناربان
https://telegram.me/joinchat/B5v4-z4-l8wfJfAIyCceKA

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت