صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

گزارش عملكردشورا ازسال86 تا88

 

به نام خدا

شوراي اسلامي روستاي ناريان

گزارش عملكرد از سال1386  الي 1388

شورای اسلامی روستای ناریان عملکرد دوساله خود را به شرح زیر اعلام نموده و از همه کسانی که درطی این دوسال باشورا همکاری داشته ویا به شکلهای مختلف کمکهای مادی یا فکری نموده اند تقدیر وتشکر کرد.

 شورا ازکلیه خوانندگان گزارش وهمشهریان عزیز درخواست نموده که با نظرات ، انتقادات ، پیشنهادات خود مارادربهبود عملکردمان یاری نمایند

لذا میتوانید با کلیک برروی هریک ازلینکهای زیر گزارش مربوط را مطالعه نموده سپس نقطه نظرات خود را دربخش نظرات درج نمائید ویا ازطریق ایمیل به  روابط عمومی وب سایت ارسال فرمائید .

بخش اول : سازماندهی وایجاد ساختارشورا

بخش دوم : تلویزیون

بخش سوم : کارهای انجام شده درمزارشهدا ومومنین 

بخش چهارم : امورمربوط به شبکه آبرسانی

بخش پنجم :  اقدامات انجام شده برای آسفالت وترمیم جاده 

بخش ششم : گابیون بندی حاشیه رودخانه

بخش هفتم : سنگ فرش 

بخش هشتم : دکل موبایل و مخابرات

بخش نهم : درخواست ها از جهادکشاورزی وفرمانداری

بخش دهم : شبکه توزیع برق

بخش یازدهم : سند رسمی

بخش دوازدهم : ورزش

بخش سیزدهم : امنیت روستا وبسیج

بخش چهاردهم : مسجد

بحش پانزدهم : جمع آوری زباله

بخش شانزدهم : دهیاری

بخش هفدهم  : شورای حل اختلاف

بخش هجدهم : حمام عمومی

بخش نوزدهم : همکاری باصندوق خیریه وکمک به نیازمندان

بخش بیستم  :  بازسازی غسالخانه

بخش بیست ویکم : ساخت ونصب تابلوی وردی روستا

بخش بیست ودوم : آی سی تی روستائی

بخش  بیست وسوم  : امورفرهنگی و کانون

 

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت