صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

صنايع دستي

                                                                                                      صنایع دستی در ناریان

درگذشته نه چندان دور درناريان و طالقان صنايع دستي ارزشمندي ارائه مي شد. مردم ناريان – شايد همه ي اهالي طالقان – تقريبا قريب به اتفاق مايحتاج خانگي از قبيل پوشاك با دوام(كرباس وكتان) وملزومات ضروري زندگي را خود تهيه مي كردند و هرده خودكفابود. مثلا قالي بافي،گليم بافي، سبدبافي، جاجيم بافي،چادر شب بافي،گيوه كشي وگيوه بافي، رنگرزي،نجاري،نمدمالي وكرباس بافي وغيره... را خود انجام ميدادند بطوري كه قاليچه هاي ناريان و كناره هاي آن هميشه دلالان خريدار قالي را به ناريان مي كشيد وبا قيمت بالا خريدار آن بودند. 
هنوز در بعضي از خانه هاي قديمي ابزار ريسندگي از قبيل چل(col)، شونه ميك،پاچال و دار گليم و قالي به چشم مي خورد كه متاسفانه در حال خاك خوردن است وحتي نام اين ابزار هم براي نسل جوان نا آشنا و غير مانوس است،شايد اگر همتي شود ودست كم موزه اي از اين ابزار در ده برپا شود شايد بتوان اميد وار بود كه از خاطره ها محو نشود ودوباره تدابيري انديشد كه اين صنايع احيا گردد.
در گذشته نه چندان دور در همين ده تا بيست سال اخير قالي بافان و گليم با فاني بودند كه كاري هنرمندانه ارئه مي كردند .
عکسهاو خاطرات ناريان


 جاجيم،يي تي، قالي وقاليچه دست بافت،جوراب پشمي، شال وكلاه پشمي ،دست كش وشال كركي طناب با موي بز(بزمي طناف) وسايل و تجهيزات اسب وقاطر والاغ جهت حمل بارمثل(كشي ،تنگ،پشت پلكي )،سبد وچپي با شاخه درخت، لحاف دوزي.

 

 

  جاجيم
 
  پارچه بافي
 
  لحاف دوزي
 
  نمد
 
  سبد بافي
 
  قالي بافي
 
[1]
  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت