abouhamzeh (6).jpg

 به عكس بالا راي بدهيد

ارزش كل آراء  3.2
تعداد راي داده شده : 18

Next Previous
فرستنده: محمود میر...  1392/09/20
 ان الله جمیل و یحب الجمال...تصویر فوق آنقدر زیبا وروح افزاست که تصویر به تصور فکر قاصر ناید... لمهای بهاری با ریواسهای قد بر افراشته وگنجه های سفیدش دلنوازی وطنازی وعشوه گری می نماید. آب جداشده ازبرفها باناراحتی هرچه تمامتر سرخم کرده و از طبیعت زیبای...به سوی ده روان گشته و ناله کنان با محل وداع کرده و برای همیشه به سوی دریا...

لطفا نظرات خود را در مورد عكس فوق از طریق فرم زیر ارسال نمایید :

   نام فرستنده : 

* متن پیام: