صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

خدمتگزاران

ازخانواده ، بستگان ، همشهريان و كليه كساني كه مي توانند مطالبي نظير زندگي نامه ، وي‍‍ژه گيهاي شخصيتي ، عكس ، خدمات ارائه شده خاطره وساير اطلاعات ازاين عزيز تهيه وجمع آوري نمايند؛ درخواست مي نمائيم مطالب گردآوري شده را به صورت فايل WORD  جهت درج دراين قسمت به يكي از طرقي كه درصفحه ارتباط با ما اشاره شده (ترجيحا ازطريق ايميل atmm110@yahoo.com) دراختيار سايت قراردهند

حاج سيد نصرت اله ميرغياثي - ايجاد بناي مسجد
سيد مومن ميرغياثي - لوله كشي آب
حاج عزيز اله رزاقي - احداث جاده ناريان
حاج اكبر(آقاخان ) صابري - احداث جاده
حاج مرتضي صابري - راه اندازي تلويزيون
حاج مهرعلي - مشاركت در ايجاد بناي مسجد
حاج ميرزا علي رزاقي - مشاركت در بناي مسجد و جاده
ميزا احمد شريف كاظمي - مكتب خانه وتعزيه
سيد علي اكبر ميرغياثي - مكتب خانه
مشهدي محمد حسين رزاقي - كمك هاي اوليه و تدريس
مرحوم دكتر يحيي صابري مشاركت درعمران وآبادي
زندگينامه حاج شيخ محمد شيخ سلطاني معلم زمان قاجار
[1 2]  [Next >]
  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت