صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

آبياري نوبتي

از فرهنگ دوستان صاحب قلم و آشنا به آداب ورسوم وفرهنگ و پيشنه ناريان درخواست مي نمائيم جهت احيا وزنده نگه داشتن آداب ورسوم ناريان درحد توان اطلاعات مربوط به اين بخش را گردآوري نموده وآن را به صورت فايل WORD  به همراه عكس وساير اطلاعات، جهت درج دراين قسمت به يكي از طرقي كه درصفحه ارتباط با ما اشاره شده(ترجيحا ازطريق ايميل atmm110@yahoo.com) دراختيار سايت قراردهند .

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت