صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

موز

 

موز: منطقه ديگر از ناريان زيباست كه در خرداد ماه بهشت روي زمين مي باشد كه در اين فصل گل هاي زرد بهاري زيبايي خاصي به كوهستان مي بخشد در فصل بهار بلبل وقناري زياد وجود دارد قارچ كوهي در اين منطقه ميرويد.اين مكان در پاييز چراگاه گوسفندان

روستا مي باشد.

http://www.naryan.com/images/pic-page/moz 4.mp4

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت