صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

ميونجدر،جور ناريان

 

باغ هاي پايين ده وبالاي ده (ميونجدر،جور ناريان): در اين دو منطقه درختان با شاخه ساران بلند آسايشگاهي زيبا براي مسافران خسته از راه رسيده و گردشگران مي باشد  عبور رودخانه از وسط اين مناطق زيبايي آن را دو چندان نمود كودكان ونوجوانان باايجاد آبنددر مسيررود در فصل تابستان  به آب بازي وشنا مي پردازند.در تابستان در زير سايه هر درخت مي توان گردشگران را ديد كه از زيبايي منطقه واز آب وهواي پاك استفاده ميكنند. درفصل پاييز درختان سيب جلوه ديگر مي بخشد.در موقع برگ ريزان درختان به رنگهاي مختلف در مي آيد گويي خالق بزرگ نقاشي نمود  .چشمه آبي در جورناريان هست معروف لاروچشمه كه آب آن مصرف پزشكي دارويي دارد.

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت