صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

كوههاي اطراف

 

كوههاي اطراف : مثل حصاري زيبا ناريان را احاطه كرده است كه نامهاي آن عبارتند از  خشك عالي،لايه،خاص، ريواس كش،ميش روش،زردكله،بيلاش،زرد بند،ماسه چال،سياليز،ازولت،گرد بنه،ميان دره،خرص چر، آلانه سر،مرغ بند ، كردان چال،ميان لات، سه كنج،

رمضان دره ،لاشين،ميان لات،پوشش گياهي منطقه ريواس،شورك،والك،قارچ،سه ريش،وانواع علوفه كوهي ميباشد.

 

 گونه جانوري اين منطقه خرس،گرگ،روباه وكل وبز كوهي،كبك به وفور ديده مي شود. اين منطقه محل چراگاه گوسفندان روستا در فصل تابستان ميباشد.اين كوهها سرچشمه ناريان رود مي باشد.

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت