صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

پوشش گياهي

 پوشش گياهي منطقه ريواس،شورك،والك،قارچ،سه ريش،وانواع علوفه كوهي ميباشد. كه از يك يا چند نفر علاقه مند درخواست مي كنيم باتهيه عكس از تك تك گياهان منطقه و تهيه توضيحاتي درخصوص كاربرد وخاصيت هاو.... ياريمان كند

  ريواس
 
  زرشك
 
[1]
  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت