صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

مدرسه

از فرهنگ دوستان صاحب قلم و آشنا به آداب ورسوم وفرهنگ و پيشنه ناريان درخواست مي نمائيم جهت احيا وزنده نگه داشتن ومعرفي تاريخ ناريان درحد توان اطلاعات مربوط به اين بخش را گردآوري نموده وآن را به صورت فايل WORD  به همراه عكس وساير اطلاعات، جهت درج دراين قسمت به يكي از طرقي كه درصفحه ارتباط با ما اشاره شده(ترجيحا ازطريق ايميل atmm110@yahoo.com) دراختيار سايت قراردهند .

 

 

مدرسه ناريان كه چند سال قبل حدود سيصد دانش آموز داشت درحال حاضر فقط پنح دانش آموز دارد كه درپایه مختلف درحال تحصيل هستند.

پایه اول 1 نفر

پایه سوم 1 نفر

پایه چهارم 1 نفر

پایه پنجم 2 نفر

درشروع سال تحصيلي براي اين مدرسه فقط يك معلم درنظرگرفته شده بود كه همه كتابها را درهمه پایه تدريس نمايد كه عملا انجام چنين كاري آنهم دريك كلاس درس غير ممكن بود. درست است كه تعداد دانش آموزان كم است ولي هرمقطع دروس مختلف دارد كه نياز به برنامه درسي روزانه براي هرپایه وبراي هرنفر اجتناب ناپذير بود لذا پس از پيگيري هاي به عمل آمده بالاخره آموزش پرورش منطقه موافقت كردكه يك معلم كمكي نيز براي اين مدرسه درنظرگرفته شود.

براي امرنظافت و گرم كردن كلاس و اموري ازاين دست نيز بودجه اي اختصاص پيدا نكرد و بناچار خيرين مبالغي را به اين امر تخصيص داده اند و فردي نيز قبول زحمت كرد تا با دريافت مبلغي ناچيز شرايط محيط را آماده نمايد تا چراغ مدرسه خاموش نشود. مسولين مربوط دراين رابطه ضمن تقدير از اين خيرين درخواست كمك از ساير همشريان نمودند .

البته شايان ذكراست كه دانش آموزان مقاطع راهنمايي ودبيرستان در شهرك مشغول تحصيل مي باشند وازخوابگاه استفاد كرده وتعطيلات آخر هفته را به ناريان مي آيند.هرچند كه تعداد آنها نيز بيش ازپانزده نفرنيست.

واين گزارش گوياي مسائل مختلفي است كه روابط عمومي سايت از عزيزاني كه اين مطلب را مطالعه نمودند درخواست مي نمايد براي تكميل اين گزارش نظرات وخاطرات وعكسها و...خود را درج و ارسال نمايند

برای دیدن عکسهاو خاطرات قدیمی از مدرسه ناریان برروی این لینک کلیک کنید

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت