صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

كلماتي زيبا با گويش نارياني(تاتي)

 

آبدنگ abdang نوعي آسياب آبي
آبشکه abeshke پنجره  
آجيش ajish سرما-تب سرد 
آذينگله azingale درب طويله 
آسيو asyoo آسياب  
آيشم aishem آويشن  
اجاره Ajare هويج  
اخلات Akhlat فلفل  
ازگه Ezge جوانه  
اسبي Esbi سفيد  
اسبيج Esbij شپش  
اسکول Skool غار  
اسکيجک eskijak سکسکه  
اشگر eshger شاخ و برگ
افاقه afagheh بهبودي  
الک کن Alak kan  بينداز
امي Amay مال ما 
انگوشت angoosht انگشت  
ايجه Eije اينجا  
ايز Eiz ردپا  
ايزار Eizar سفره  
ايشمه ayshemeh نگاه مي کنم
ايشمي ayshemy نگاه مي کنيم
ايشنه aysheneh نگاه مي کند
ايشني aysheny نگاه مي کني
بالتو baltou پرتاب کردن 
بدوت badoot دوخته  
برار berar برادر  
برکر barkar ديگ بزرگ 
برمه berme گريه  
بيو beoo بيا  
بشيمه bashyame رفتم  
بشيه bashya رفت  
بلبلک belbelak پروانه  
بياما Bi yama آمد
پريجن parijen الک  
پلا pela پلو  
پلي Palyvaney  بخواب
پتينک petenak پونه  
تشنا tashna تشنه  
تلا tala خروس  
تلي Taly خار  
تيل Til گل آلود 
جرش Jarsh آشغال  
جير Jir پائين  
چاچ Chach سقف  
چموش chamoosh  کفش 
چغر chaghar کثيف  
چکن chaken چانه  
چلک chalk کثيف  
چنگل changel چغندر  
حلا hala هنوز  
خاخر khakher خواهر  
خجير khajir خوب  
خرتس khartes نوعي قارچ سمي
خيک Khik شکم  
دار Dar درخت  
دپلقست dapelghest مچاله شده 
دشکالي Dashkaly حلاجي شده 
ددا dada خواهر-آبجي  
دستونه dastone دستکش  
ديار Diar پيدا  
ديم Dim صورت  
رجه Raje افق - قله
زرج Zarej کبک  
زور zoor فضولات چهارپايان 
زوما Zoma داماد  
زيزه Zize جوش  
ساجه Saje جارو  
سرشيه Sarsha سر رفت 
سوال sooal پيشاني  
سيسه Sise لثه  
سيف Sif سيب  
شاق Shagh شاخ  
شال shal شغال  
شپاتي shappaty سيلي  
شفت sheft لوس و ب? مزه-سبک
شلاب shelab برف آبکي 
مردک mardak شوهر  
شيشم shishem سوت  
شيلونک shilonak زردآلو  
قاچلي ghachely لخت  
قجل ghejel قاچ  
قرت ghert گلو  
کاتي Katy نردبان  
کارتن Kartan عنکبوت  
کتار katar چانه  
کچلاب kechelab پوست تخم مرغ
کچيک kechic کوچک  
کرگ kerg مرغ  
کلکل kelkel سرفه  
کلند Kalend کلنگ يک سر
کلي kely کليد  
کمنگوش kamangoosh قارچ خوراکي 
کندا kanda جلوي خانه-کوچه 
کنديل kandil کندو  
کوار kavar تره  
کيش kish کش  
گهره gahre گهواره
گته gate بزرگ
گرن garen رنجور و مریض
گزنا gazena گزنه
انگم angem کتيرا،
لوخ lookh دخمه
لل lal پشه
لمچ lamch دهان
لو low لبه
لوشه loshe لب
ليم ولام Lim o Lam هوای گرگ و میش
مجيک mejik مژه
مرجي marji عدس
مشت masht پر- مالامال
مشک meshk تميز
مليجه melije مورچه
مندل mandal گودال آب
مهل mehl مهلت
ميشگا mishga گنجشک
ميرکا mirka مهره ی تسبیح
ناره nare ناله
نتاج nataj نسل
نغافل neghafel ناگهان
نمازير nemazyar عصر
واش wash علف
وزند wazend آبشار
وشنا washna گرسنه
ولاچه velache برف و باران
ولگ walg برگ
ونج wenj نم کشیده
وندالي vandali تارعنکبوت
وياس vias خميازه
مرغونه marchone تخم مرغ

برگرفته از: کانال عکسها  و خاطرات ناریان

  واژه گان ارسالی سید شعبانعلی میرغیاثی
 
  واژه گان گردآوری شده توسط آقای ابراهیم رزاقی
 
  گویش طالقانی :از پایگاه اطلاع رسانی انسان شناسی
 
[1]
  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت