صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

مراسم محرم 88 عکسهای ارسالی توسط آقای غفور صابری

عكسهاي زير توسط آقاي غفور صابري عضوشوراي اسلامي و از دست اندركاران برگزاري مراسم تعزيه از ناريان براي سايت ايميل شده ؛ به نظرمي رسد مراسم تعزيه باحضور جوانان برگزاركننده جان تازه اي گرفته باشد.لذا ازعزيزان دست اندركار تعزيه درخواست داريم گزارش مبسوطي دراين خصوص ازتحولات ايجاد شده تهيه و به اطلاع همشهريان عزيز برسانند.ازسايرهمشهريان عزيز درخواست داريم نسبت به نقد وارائه پيشنهاد براي بهترشدن آن اظهارنظرنمايند

برای دیدن همه عکسها برروی لینک یاعکس نمونه زیر کلیک کنید

مراسم تعزيه وسينه زني

سینه زنی در محرم سال88 مسجد ناریان

برای دیدن همه عکسها برروی لینک یاعکس نمونه زیر کلیک کنید

مراسم علم گرداني

مراسم علم کشی درمحرم88 ناریان

 

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت