صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

مشاهیرطالقان

به نام خدا

ذیلا عین ایمیل ارسالی آقای سید شعبانعلی میرغیاثی فرزند مرحوم سیدکریم میرغیاثی جهت مطالعه درج می گردد

سلام
خواستم با معرفی مشاهیرمذهبی طالقان ودرج درسایت روستایمان و شناساندن بیشترشخصیت های مذهبی طالقان به نسل جوان بتوانیم دینمان را نسبت به آنها ادا نموده باشیم . و من ا... التوفیق . سید شعبانعلی میرغیاثی
 
 

 

 

 

 

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت