صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

شوراي اسلامي روستا

ازدست اندركاران ، همشهريان و كليه كسانيكه اطلاعاتي نظير چگونگي شكل گيري ، نحوه اداره ، ساختار ، فعاليتها ، وظايف ، عملكرد، برنامه هاي آتي ، اعضا و....دارند درخواست مي شود اطلاعات گردآوري شده را به صورت فايل WORD جهت درج دراين قسمت به يكي از طرقي كه درصفحه ارتباط با ما اشاره شده (ترجيحا ازطريق ايميل atmm110@yahoo.com) دراختيار سايت قراردهند.

  گزارش عملكردشورا ازسال86 تا88
 
[1]
  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت