صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

متقاضيان نيروي كار

                             ای که دستت میرسد کاری بکن ، قبل از آنکه از تو نیاید هیچ کار

 بدينوسيله ازمتقاضيان محترم نيروي كار  درخواست مي نماييم با مراجعه به صفحه كارجويان ليست مربوطه را ملاحظه نموده ، درصورت تطابق شرايط ، ازايشان دعوت به مصاحبه و   همكاري صورت گيرد. ودرصورتيكه به نيروي كاري بجز آنچه درليست موجوداست نياز داريد ، مراتب نياز خود رابه صورت فايل WORD جهت   درج دراين قسمت به يكي از طرقي كه درصفحه ارتباط با ما اشاره شده  (ترجيحا ازطريق ايميل atmm110@yahoo.com) دراختيار سايت قراردهيد. تا در رويت ساير كارجويان قرارگرفته وانشااله زمينه همكاري فراهم گردد.

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت