صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

آهنگري

از همشهريان عزيزي كه درزمينه اين شغل داراي تخصص مي باشند درخواست داريم  ضمن معرفي خود، شرح كاملي از توانمنديها ي مرتبط با اين حرفه رابه صورت فايل WORD جهت درج دراين قسمت به يكي از طرقي كه درصفحه ارتباط با ما اشاره شده(ترجيحا ازطريق ايميل atmm110@yahoo.com) دراختيار سايت قراردهيد. تا ساير ين بتوانند از اين توانمندي استفاده نمايند.

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت