صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

  بازگشت
 

 موضوع: نامه های ارسالی دهیاری درسال ۹۴ به ادارات مربوطه  تاریخ:  1395/01/30

ریاست محترم اداره راه شهرستان طالقان
باسلام
   احتراما"؛ باستحضارمیرساندبا توجه به ورودفصل سردسال وریزش نزولات آسمانی وپایین بودن ضریب ایمنی جاده روستای ناریان به لحاظ وجود گل ولای به جهت عدم خاکبرداری ازریزشهای گذشته وعدم ایجاد کانیوو،امکان بروزحادثه راافزایش داده ومسولیت هرگونه حادثه متوجه آن اداره محترم میباشد،لذاخواهشمنداست ضمن بررسی اولیه مشکلات موجود را مرتفع وازبروزحوادث جلوگیری بعمل آورید.
 قبلا ازهمکاری،حسن نیت ومساعدت شما درتسریع امور سپاسگزاریم.
                                                                دهیاری وشورای اسلامی روستای ناریان
 
رونوشت جهت اطلاع:
فرمانداری محترم طالقان
ستاد بحران شهرستان طالقان
بخشداری بخش بالاطالقان
شورای اسلامی بخش بالاطالقان
 
 
سخنی با فرماندارمحترم:      ۹۴/۴/۲۲ 
باسلام وبا قبولی طاعات وعبادات
حمدوسپاس خدایی را که عالم امر وخلق را در کسوت نظام احسن به زیبا ترین چهره نمــــایاند ورابطه آن دورا به تنـــاسب ظاهر وباطــن گردانید. ما پیـــروان آیینی هستیم که پیـــامبرش ،برتبدیل هسته خرما به نخــلی بارور ،پای می فشــــــارد و بریدن شاخه ای ازدرخت رابا شکستن بال فرشته ای برابرمی داند،شرمــگینانه با ید اذعان کنیم که به آنچه از گذشتـــــــگان دریافتیم،امانتـــــدار نبودیم واگرچه مشاهـدات ومعلومات غیر کارشناسانه امثـــال اینجانب،بــاورهایمان را نسبت به ارقــام وآمارهای ابزاری وعملکردهای ادعـایی،متــزلزل می سازد مع الوصف ،امید وارانه همکاری مسولـین رادر این عرصه ارج می نهم.
درابتدا روی سخنم اول با آن دسته از مســـولین است که اگر اندک مساعی با دهـــیـــاری داشتند بی شک وضع بهــداشتی محل دفن زباله آنگونه که  هست نمی شد  وطبیعت زیبا ی اطراف آن که از گذشتـــگان ما به نسل کنونی ســــــالم به ارث رسیده مریض وشکننده به نســـل آینده تحویل نمی شد.
با بودجـــــه کلانی که در اختــیارمحیط زیست است انتظار براین است حداقــــــــل مساعی با دهـیاری داشته باشد وبا صرف  درصدی ناچیزازآن بودجه اولآ:به مردم عزیز تفهیـــــــم گرددکه که نیم نگاهی نیز در کنار محیـــــط وحش به زندگی سالم آنها شده است ،دوم اینکه:تــــوجه به نکته اول خود باز می گردد به محیـــط وحش وطبـیعـــت ســالم . پس صرف هـــــزینه ناچیز در این مورد برخـــــلاف شعـــــار،امــــری است ضروری و واجب که حفظ آبـــروی مسولیــن را در مقابل اعتماد مردم به همراه خواهـدداشت.خواهشم ازمسولین این است که مارادراین امریاری نمایندتا بلکه برای برخی ادارات مسول ومرتبط که فقط امرو نهی بلدند روسفیدباشیم.
فرماندارعزیزمی خواهم مقایسه ای آمـــــــاری داشته باشم از آنچه که هــزینه شده توسط دهــیاری و خدماتی که در سالهای گذشته درروستا انجام گردیده با خدمـاتی به این حجم و بودجه ای که در اختیار ادارات شما  قرار می گیرد .بیشک آنــچه تحت عنوان خدمات شورا،دهـــیاری،بخشداری وهمه ادارات وسازمانها ارائـــه می گردد،جملگی خدمــــات دولت ونظام مقــــدس جمهوری اسلامی می باشد ومقایسه فقط وفقط در نوع مدیــریت وتوجـه به وظایف هراداره میباشد .به طور مثال از بودجه اندک دهیاری بیشتر هزینه مربوط به اموربهداشتـــی و زیست محیطی  بوده است ،ادارات مســــول چقدر در این موردهـــــزینه داشتـه اند. اداراتی که وظایفی درقبال این روستائیان زحمتکش دارند همکاری آنها بادهیاری در امور مربوط به خودشان چقــــــدر بوده است ؟.عرق سرد ناشی از شرمندگی در مقابل مردم محروم روستاوخدای لایزال به خاطر عدم همکاری برخی ازادارات توان فکرکردن وخدمت را از بنده وامثال بنده گرفته وپاسخها تمامأتوجیهی می باشند.نمونه بارزآن:
1- اداره راه شهرستان میباشدکه باتوجه به پیگیریهایی که دررابطه با خاکبرداری حاشیه جاده واحداث کانیووازابتدای سال جاری وبه واقع ازسال گذشته انجام گرفت متاسفانه هیچگونه اقدامی صورت نپذیرفت تااینکه بمحض اطلاع ازمراسم گرامیداشت جانبازان اقدام به تیغ اندختن جزئی جاده نمودندکه این نشان دهنده خدمت به خلق نیست بلکه ترس ازمسولین است که بمحض اطلاع ازحضورشماسروران اقدام به این کارنموده اند.
2- تعریض ؛بازگشایی وشن ریزی خیابان ورودی روستا به خاطر تردد سهل وآسان مردم آن هم برروی خیابانی که در فصل بارش چکمه هم مشکل گشا نبود درنیمه دوم سال 93 بامشارکت وخودیاری خیرین واهالی شروع گردید بااندک کمک این عزیزان که درظاهرکم است ولی فی نفسه درعمل این مبلغ بسیارباارزش میباشد. بالغ بر45میلیون تومان هزینه دربرداشت که دهیاری وشورای اسلامی روستاازپرداخت مبلغ 35میلیون بدهی درسال گذشته عاجزماندند آیاحق مردم محروم این روستا نیست که ازخیابان آسفالت
شده برخوردارباشند؟آیا عمل نکردن به وعده وعیدها به مصداق بارز تخصیص بیش از700میلیون تومان اعتبار به بخش بالاطالقان برای بهسازی معابرازطرف امورروستایی وبه حساب فرمانداری سهم روستای ما با260خانوارطبق سرشماری سال 90فقط 12میلیون تومان می باشد. فرماندارعزیزآیا بی توجهی به مردمان زحمتکش این روستا نیست ....آیا برخی از مسولین که نام نمی برم ودرسطح بخش فعالیت دارندبه فکر آبروی چندین ساله ی نظام هستند یا خیر؟ بی تفاوتی تا کی وبه چه قیمتی؟آیا درمورداینکه دهیاری و شورای اسلامی سپـربلای مسولین هستند ودرصف مقدم صحنه ؛همه ی تهمتها و ناملایمتیها را به جان می خرند ودر واقع سیبل دوطرفه برای مسولین ومردم هستند اندیشیده اید؟پس همت ویــــک یاعلی می خواهد دست در دست هم دهیم وبا حل مشکلات پیش پا افتاده از زیرسوال رفتن زحمــــات سایرمسولین وظیفه شناس ودولت جمهوری اسلامی  وخدمات ارائه شده جلوگیـــــری نماییم.
 
فرماندارمحترم درپایان فهرست پروژه های روستای ناریان که ازابتدای سال 91کلید خورد وبصورت نیمه کاره به قوت خودباقی ماند رابه اطلاع شما میرسانم:
1- آبرسانی به مراتع .طول مسیر8کیلومتر.انجام شده 1900متر.مجری جهادکشاورزی
2- مخزن آب شرب.484متر مکعب.40درصد پیشرفت فیزیکی.مجری آبفای روستایی
3- ساختمان دهیاری.60مترمربع دردوطبقه.70درصد پیشرفت فیزیکی .مجری تعاونی دهیاران بالا طالقان 
4- پل روستا.با عرشه بتونی. 95درصد پیشرفت فیزیکی. مجری دهیاری ناریان.با کمک خیرین
5- تعریض وبازسازی خیابان ورودی روستا.بطول 400متر. مجری دهیاری ناریان.
با نهایــــــت تقدیر وتشکرازحضرتعالی و دست مریزاد ، انشاء ا...همت داشته باشیم گام بعدی را محکمتر برداریم  وبا بیعت مجدد با شهدا وامام شهدا وآرمانهایی که داشتند وبا عملکردخوب خود به عنوان سربازان نظام مقدس جمهوری اسلامی چهره واقعی نظام را به صاحبان واقعی انقلاب که همان مستضعفان وستمدیدگان هستند بشناسانیم وبگوییم که ولینعمتان ماهستید وهرگز فراموش نخواهید شد.
ازخداوندمنان توفیق روزافزون برای حضرتعالی آرزومندیم.
 
نظرات , دیدگاه ها  و پیامهای شما در خصوص مطلب بالا :

شما هم میتوانید دیدگاه ها , نظرات  و پیامهای خود را درخصوص مطلب بالا , از طریق فرم زیر ارسال نمایید :

  * نام فرستنده : 
پست الکترونیکی :
* متن پیام:
 
  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت